Verwerkingen Processing

Voor sommige werken vormt een oude meester of een historisch monument of document de basis. Basis is hier soms letterlijk ook grondlaag. 
For some works, an old master or an historic monument or document form the starting point  or basis – whereby basis can be taken quite literally. 
Artist's studio, canvas, 130 x 105 cm, 2023
Artist's studio, canvas, 130 x 105 cm, 2023
Raise the Lantern, canvas, 60x 80 cm, 2022
Raise the Lantern, canvas, 60x 80 cm, 2022
Decollage, wood, 79 x 122 cm, 2022
Decollage, wood, 79 x 122 cm, 2022
Capriccio on Ghent, canvas, 60 x 80 cm, 2022
Capriccio on Ghent, canvas, 60 x 80 cm, 2022
Bethlehem in Russia, canvas, 52 x 75 cm, 2022
Bethlehem in Russia, canvas, 52 x 75 cm, 2022
Europa, canvas, 201 x 145 cm, 2012
Europa, canvas, 201 x 145 cm, 2012
Decline, canvas, 145 x 95 cm, 2017
Decline, canvas, 145 x 95 cm, 2017
Broken Relief, canvas, 55 x 76 cm, 2020
Broken Relief, canvas, 55 x 76 cm, 2020
Carrara, wood, 55 x 89 cm, 2022
Carrara, wood, 55 x 89 cm, 2022
Back to Top