Meaulnes en Rilke Meaulnes and Rilke​​​​​​​
Van een andere romanklassieker van net voor de eerste wereldoorlog, Alain-Fourniers ‘Le grand Meaulnes’ gaf Kasteel van Gaasbeek de opdracht tot een adaptatie in de vorm van een expo (najaar 2016). The museum Gaasbeek Castle near Brussels entrusted Gerolf with an exhibition on the French literary classic romanklassieker ‘Le grand Meaulnes’ (2016) by Alain-Fournier.
Rilkes poëticale visie was het onderwerp van Gerolfs ’Spiegel-beeldessay’ (2015), speciaalnummer van Kunsttijdschrift Vlaanderen). Daarin staat van een aantal ‘Dinggedichte’ een ‘terugvertaling’ naar beeld. Rilke's poetical vision was the subject of Gerolf's ‘Mirroring Rilke‘ (2015), published by the art magazine Kunsttijdschrift Vlaanderen). He illustrates it with a translation into images of a number of Rilke’s 'Dinggedichte'.
'Malte Laurids Brigge' inspireerde Gerolf tot de beeldroman 'Dichter in de Massa'. Hier staat een evocatie op muziek van die schilderijen. Rilke's 'Malte Laurids Brigge' inspired Gerolf to paint the graphical account "Poet among the masses". You find a video here.
From 'Meaulnes', canvas, 65 x 65 cm, 2016
From 'Meaulnes', canvas, 65 x 65 cm, 2016
From 'Mirroring Rilke', canvas, 90x 75 cm, 2015
From 'Mirroring Rilke', canvas, 90x 75 cm, 2015
From 'Mirroring Rilke', canvas, 115 x 115 cm, 2015
From 'Mirroring Rilke', canvas, 115 x 115 cm, 2015
From 'Mirroring Rilke', 155 x 95 cm, 2015
From 'Mirroring Rilke', 155 x 95 cm, 2015
From 'Mirroring Rilke',  2014
From 'Mirroring Rilke', 2014
From 'Meaulnes, canvas, 2016
From 'Meaulnes, canvas, 2016
From 'Mirroring Rilke', canvas, 135 x 135 cm, 2014
From 'Mirroring Rilke', canvas, 135 x 135 cm, 2014
From 'Meaulnes, canvas 130x 195 cm, 2015
From 'Meaulnes, canvas 130x 195 cm, 2015
From 'Meaulnes', canvas 95 x 150 cm, 2016
From 'Meaulnes', canvas 95 x 150 cm, 2016
Back to Top